ADVOKATSKA KANCELARIJA NIŠ

Pitanja i odgovori

U većini slučajeva okrivljena lica znaju da su optužena za krivčno delo, time što su svesni da su učinili određeno krivično delo, ili time što su zbog nekog događaja pozvani da daju izjavu u policijsku stanicu. Kao saznanje da su okrivljeni u nekom postupku lica dolaze i kada prime poziv od tužilaštva radi davanja izjave. U svakom slučaju najbitnije je da u onom trenutku kada postanete svesni da ćete biti okrivljeni u nekom pretkrivičnom postupku, obavite razgovor sa izabranim advokatom kako bi vas isti uputio u sam postupak i sa vama od starta spremio adekvatnu odbranu sa kojom ćete izaći pred nadležne organe. Širok je spektar mogućnosti koju mogu izaći kao konačno rešenje problema i izlaska iz neprijatne situacije a što bolje po samog okrivljenog, od oslobađanja od optužbe odnosno odbacivanja krivične prijave, odlaganja krivičnog gonjenja, priznanja krivičnog dela zarad što blaže kazne, itd.

Više o krivičnom postupku i posebnim fazama postupka u kojem se možete naći, možete pronaći na našem blogu, a ukoliko imate pitanja za koja odgovor ne možete pronaći na sajtu buditi slobodni da nas kontaktirate.
U krivičnom pravu lica nad kojima je izvršeno neko krivično delo, odnosno lica čije je lično ili imovinsko pravo krivičnim delom povređeno ili ugroženo, imaju pravo da aktivno učestvuju u postupku, da predlažu dokaze i da budu obaveštena o ishodu istog. Ukoliko ste oštećeni nekim krivičnim delom bitno je razlikovati i kojim delom, te shodno tome da li je potrebno da sam oštećeni pokrene postupak, odnosno da podnese krivičnu prijavu ili privatnu tužbu. Razlika je velika, jer ako ste oštećeni krivičnim delom koje se goni po službenoj dužnosti onda je sve u nadležnosti tužilaštva i oni vode postupak, a ukoliko se pak radi o krivičnom delu koje se goni po privatnoj tužbi, onda oštećeni mora sam da pokrene i zastupa optužbu, a u roku od 3 meseca od dana kada je učinjeno krivično delo. Svakako, u zavisnosti od situacije potrebna je konsultacija sa advokatom kako biste znali koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti. Samozastupanje u postupku može dovesti do propuštanja mogućnosti da ostvarite svoja prava u punom obimu.

Više o krivičnom postupku i posebnim fazama postupka u kojem se možete naći kao oštećeni, možete pronaći na našem blogu, a ukoliko imate pitanja za koja odgovor ne možete pronaći na sajtu buditi slobodni da nas kontaktirate.
Prekršajni postupak je, narodski rečeno „blaža verzija krivičnog postupka“, ali svakako za sobom nosi posledice koje mogu biti i ne baš male novčane sankcije, a za određene prekršaje i kazna zatvora. Mana pravosudnog sistema Republike Srbije u odnosu na Prekršajni sud koji vodi ove postupke, je taj što je sam prekršajni postupak dosta liberalniji u odnosu na sud, odnosno na radnje koje sud sprovodi, te je veliki procenat osuđujućih presuda, iako u većini slučajeva okrivljeni nisu odgovorni kako se to istima stavlja na teret. Najčešće situacije su zapravo saobraćajni prekršaji, gde se okrivljenima izriču pored sankcije i mere, sve kumulativno, a samo na osnovu zapisnika i iskaza policijskih službenika. Jako je bitno prilikom saznanja da je pokrenut prekršajni postupak odmah kontaktirati advokata, te u skladu sa blagovremenom i detaljno pripremljenom odbranom doći do što boljeg ishoda.
Nije isplativo voditi prekršaje po prekršajnim nalozima gde su novčane kazne male, već je jednostavnije platiti novčani iznos u roku od 8 dana, a umanjeno za 50%, jer je vođenje postupaka za male iznose ekomonski neisplativo. Svakako ukoliko je izdat prekršajni nalog za neki veći iznos, konsultujte se sa advokatom odmah po izdavanju naloga, a kako biste dobili savet da li je bolje iskoristiti mogućnost plaćanja kazne umanjene za 50% u roku od 8 dana, ili ući u postupak.

Ukoliko imate pitanja za koja odgovor ne možete pronaći na sajtu buditi slobodni da nas kontaktirate.
Ukoliko ste nekome pozajmili novac, ili prodali neku stvar za koju niste isplaćeni u celosti ili delimično, ili ukoliko Vam neka osoba duguje po bilo kom osnovu novac, a fizičko ste lice, u većini slučajeva svoj dug možete naplatiti isključivo tužbom pred nadležnim sudom.

Ukoliko ste pravno lice ili preduzetnik i nije Vam plaćeno po izdatim fakturama, tada u zavisnosti od situacije možete svoj dug naplatiti podnošenjem predloga za izvršenje, predloga za izdavanje platnog naloga ili tužbom.
Ovde se postavlja pitanje da li Vam je istekao radni odnos zbog isteka vremena za koji je zasnovan, ili ste dobili otkaz bez poštovanja zakonske procedure a imali ste Ugovor na neodređeno (u narodu poznatije kao „za stalno“).
Zakon o radu i sporovi iz radnih donosa su strogo formalni postupci, sa kratkim rokovima, te je potrebno pre svega primiti Rešenje o otkazu Ugovora o radu, a na isti OBAVEZNO staviti datum pored potpisa kada Vam je uručeno, i sa kompletnom dokumentacijom kontaktirati advokata kako bi se blagovremeno pružila pravna zaštita. Mnogi poslodavci krše Zakon o radu prilikom otpuštanja radnika, pa tako radnicima ostaju dužni zaradu, naknadu zarade, neiskorišćeni godišnji odmor, otpremninu, te uskraćuju radnike za mnoga druga prava koja im Zakon o radu obezbeđuje, a da ni sami ne znate da ste uskraćeni za koje pravo.

Ukoliko imate pitanja za koja odgovor ne možete pronaći na sajtu buditi slobodni da nas kontaktirate.
Ukoliko je došlo do situacije da se razvodite od svog supružnika, neophodno je da razlikujete dve stvari. Razvod koji ćete rešiti sporazumno, ili ukoliko razvod ne možete sporazumom da rešite onda morate supružnika da tužite. Svakako se ovde mora obratiti pažnja da sporazumom i tužbom obuhvatite, a ukoliko ih imate, način viđenja zajedničke dece, načina plaćanja novčanog izdržavanja za iste, zajedničke imovine i svih ostalih elemenata koje prati jedan bračni život.
U svakom slučaju ukoliko dođe do razvoda najpovoljniji je postupak medijacije i vansudskog poravnanja koji se može raditi na više načina. Ovo prvenstveno jer je sam postupak razvoda dug, iscrpljujuć, neprijatan za stranke u postupku, skup. Ukoliko postoji i najmanja verovatnoća, savetujemo vansudsko rešavanje sporova, te u skladu sa time najbolje je prvo pokušati medijaciju, pa tek ukoliko ni u kom slučaju ne možete da postignete dogovor, onda ići u parnični postupak.

Ukoliko imate pitanja za koja odgovor ne možete pronaći na sajtu buditi slobodni da nas kontaktirate.
Ova pravna situacija je danas sve učestalija i direktna je posledica neažurnosti sistema i samih građana koji nisu ispunjavali svoje obaveze i upisivali se u zemljišne knjige na vreme. Ukoliko imate nepokretnost kojas e vodi na treće lice, a Vi ste u stvari vlasnik, neophodno je da se pred nadležnim katastrom pokrene postupak upisa uz dostavljanje celokupne dokumentacije koja prati pravni kontinuitet. Ukoliko pak ne posedujete dokumentaciju da ste Vi vlasnik, ili ukoliko se dokumentacija ne odnosi na lica koja su u katastru upisana kao vlasnici nepokretnosti, onda svojinu morate dokazivati pokretanjem pranice pred nadležnim sudom.

U bilo kom slučaju upis u katastar Vam jedino može vršiti advokat koji je registrovan za upis preko eKatastra, i katastar jedino takve zahteve prima i obrađuje.

Postavite pitanje

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime i prezime
© 2024 - Advokatska kancelarija Šmalcelj Niš
Web dizajn - WebDiz Studio
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram