Oduzimanje motornih vozila od strane policije u slučaju težeg prekršaja

Oduzimanje motornih vozila od strane policije u slučaju težeg prekršaja

Od 23.02.2024. godine na snagu je stupio Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja (u daljem tekstu Pravilnik), kojim Pravilnikom je određeno da će u buduće policijski službenici u određenim zakonom predviđenim okolnostima moći od „povratnika“ da oduzimaju vozilo ukoliko je učinjen neki od „težih prekršaja“.

Dakle, ono što najviše muči građane, a što se u proteklom vremenu sve češće provlači kroz medije, jeste činjenica da ovlašćena službena lica policije mogu oduzeti vozilo ukoliko je vozač učinio neki od „težih prekršaja“, a pritom je povratnik u vršenju istih, koji su kao takvi propisani Zakonom.

U ovom blogu pokušaćemo da vam u kratkim crtama opišemo kako taj postupak treba da izgleda i šta Vi kao pojedinac možete u tim situacijama učiniti. Kao što smo gore napisali policijski službenici će moći da za „teže prekršaje“ oduzimaju motorno vozilo od lica koje tim vozilom upravlja. Međutim, koji su to prekršaji? Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da su teži prekršaji zapravo prekršaji iz oblasti javnog saobraćaja koji su pobrojani u istom Zakonu u članovima 329 i 330. Čl. 329 propisane su prekršajne sankcije za nasilničku vožnju, dok je čl. 330 propisan niz prekršaja za koje je predviđena kazna zatvora do 15 dana ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara. Pravilnikom koji je stupio na snagu 23.02.2024. propisano je da policijski službenik može u kontroli saobraćaja odnosno u vršenju nadzora, privremeno, od učinioca prekršaja oduzeti predmet namenjen ili upotrebljen za izvršenje prekršaja, odnosno od učinioca težeg prekršaja iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja na putevima koji je u poslednje dve godine najmanje dva puta pravnosnažno osuđivan za teže prekršaje iz ove oblasti, te privremeno oduzeti vozilo kojim je izvršen prekršaj, o čemu učiniocu prekršaja izdaje potvrdu.

Dakle kako smo naveli u skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim normama policijski službenik može samo ukoliko ste u poslednje dve godine najmanje dva puta pravnosnažno osuđeni za neki od težih prekršaja da vam oduzme vozilo, i to za sledećih 18 prekršaja:

1. Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila

2. Odbijanje alkotestiranja ili testiranja na drogu

3. Prekoračenje brzine za više od 80 km/h van naselja

4. Prekoračenje brzine za više od 70 km/h u naselju

5. Prekoračenje brzine za više od 60 km/h u zoni škole ili zoni „30“

6. Prekoračenje brzine za više od 50 km/h u zoni usporenog saobraćaja

7. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača

8. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument tabla, zadnja polica, spoljni delovi vozila i sl.)

9. Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta

10. Preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije

11. Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije

12. Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom

13. Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena

14. Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja

15. Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu

16. Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu

17. Preticanje kolone pod pratnjom

18. Nepropuštanje vozila pod pratnjom

Kako izgleda postupak oduzimanja motornog vozila?

Dakle, prilikom kontrole učesnika u saobraćaju u trenutku kad vas policijski službenik zaustavi radi vršenja kontrole ili nadzora, a tom prilikom vršite neki od gore pobrojanih prekršaja"težih prekršaja", policijski službenik vrši proveru da li ste u ranije dve godine pravnosnažno osuđeni za neki od gore navedenih težih prekršaja, te ukoliko policijski službenik utvrdi da je taj vozač osuđen dva puta za neki od navedenih 18 prekršaja policijski službenik oduzima vozilo od korisnika istog i o tome izdaje „Potvrdu o privremeno oduzetim predmetima“ koja potvrda ima svoju obaveznu formu koja je regulisana Pravilnikom. Pre izdavanja Potvrde o privremeno oduzetim predmetima policijski službenik je u obavezi da izvrši pregled vozila, fotografiše vozilo, konstatuje eventualna oštećenja, i dr. Kad vam oduzmu vozilo policijski službenik će naložiti privrednom subjektu koje se bavi transportom vozila, da isto trasportuje do mesta gde će se vozilo čuvati na parkingu postaje saobraćajne policije.

Nakon izvršenog oduzimanja vozila o daljoj sudbini oduzimanja predmeta odlučuje Prekršajni sud u postupku koji se pokreće po zahtevu policijske uprave na čijoj teritoriji je izvršen prekršaj.

U medijima se pojavila informacija da ukoliko učinioci prekršaja odmah priznaju izvršenje prekršaja da im se sigurno vraća vozilo odmah, ali tu se postavlja pitanje da li će to biti tako, posebno imajući u vidu „slobodno sudijsko uverenje“ u skladu sa kojim će prekršajni sudija od slučaja do slučaja ceniti da li je opravdano oduzimanje motornog vozila ili se isto može vratiti vlasniku, odnosno korisniku.

Šta ako je oduzeto vozilo u vlasništvu trećeg lica?

Zakonom o prekršajima, a ni Pravilnikom koji smo gore spominjali, nije izuzeto da se vozilo neće oduzeti ako lice koje je upravljalo istim nije vlasnik vozila koji je predmet oduzimanja. Naprotiv, ukoliko je vozilom prilikom vršenja prekršaja upravljalo lice koji nije vlasnik (radnik u firmi koji je upravljao službenim automobilom, vozilo koje je kupljeno na lizing, pozajmljeno vozilo...) to policiju i Prekšajni sud ne sprečava da vozilo privremeno oduzmu, niti kasnije presudom da sud odredi njegovo trajno oduzimanje. Stoga, vlasniku vozila ostaje jedino da u posebnom postupku svoju štetu nadoknađuje, ukoliko je ima, od lica koje je upravljalo njegovim vozilom za vreme činjenja prekršaja.

Da li je pravično oduzimanje vozila, i da li je to u skladu sa Ustavom, je pitanje koje se po internet portalima najviše postavlja od strane čitalaca.

Tačno, naš Ustav garantuje pravo na svojinu i pravo na uživanje te svojine, međutim oduzimanje predmeta kojim je izvršeno neko delo, dal krivično ili prekršajno, se može posebnim zakonom kao takvo odrediti kao dozvoljeno. Tako i jeste urađeno u ovom slučaju gde je zakonodavac predvideo za koje prekršaje može doći do oduzimanja predmeta, i sa tog aspekta je ovakvo oduzimanje svakako u skladu i sa Ustavom RS i sa Zakonima.

Postavlja se pitanje da li je pravično? Sa aspekta generalne preventive u vršenju najtežih prekršaja svakako je opravdano i pravično, jer posledice koje mogu da proisteknu iz vršenja prekršaja mogu biti mnogo veće i teže od samog oduzimanja vozila. Međutim, postavlja se pitanje da li je u situaciji kada se od vozača vozila oduzme vozilo koje je u vlasništvu trećeg lica, povređeno pravo trećeg lica. To treće lice može u drugom postupku ostvariti svoja prava i naknaditi štetu, ali nije uvek sigurno da će do naknade štete i doći, te je upitno da li je vlasnik vozila u ovakvim situacijama pretrpeo i neki drugi vid štete, jer mu je ne njegovom krivicom oduzeto vozilo. Kako Zakon o prekršajima ne predviđa da se vozilo može oduzeti samo od vlasnika istog ukoliko je učinjen prekršaj, već od korisnika, to vlasnik Zakonom o prekršajima nije zaštićen, pa nam ostaje da se nadamo da će zakonodavac u nekom trenutku izvršiti izmene zakona i podzakonskih akata i omogućiti da u ovakvim slučajevima vlasnici vozila mogu povratiti svoja vozila ukoliko oni nisu učinili prekršaj ili nisu mogli znati da je njihovim vozilom učinjen kakav prekršaj.

Šta činiti?

Na kraju postavlja se pitanje kako izbeći oduzimanje motornog vozila. Prvo krenimo od konstatacije da nečinjenjem prekršaja, te poštovanjem zakonskih propisa, sigurno nećete doći u situaciju da vam se oduzima vozilo. Međutim, kako je i poštovanje zakonskih normi jedna „živa stvar“ koja zavisi od slučaja do slučaja, možete i ne vašom krivicom doći u situaciju da vam se oduzime motorno vozilo kojim ste upravljali prilikom vršenja kontrole (npr. česti su slučajevi da lice upravljala vozilom dok mu traje mera zabrane upravljanja motornim vozilima, a ovo iz razloga jer nadležna policijska uprava ne sprovede na zakonom propisan način dostavljanje obaveštenja od kada mera počinje da teče i lice nad kojim je i izrečena mera i ne zna da čini prekršaj, odnosno da upravlja za vreme zabrane upravljanja motornim vozilom).

Stoga, a što će praksa u narednom periodu više pokazati, možda je najbolje, ukoliko ste sigurno krivi za prekršaj za koji vas terete, da sa policijskom upravom sačinite Sporazum o priznanju prekršaja kojim će vam se izreći samo osnovne sankcije propisane Zakonom, a ne i oduzimanje vozila. Ukoliko ta solucija nije moguća onda vam ostaje da u sudskom postupku pokušate da izdejstvujete povoljnu odluku po vas i time vratite oduzeto vozilo. Za te slučajeve ne preporučujemo nikako da sami ulazite u sudski postupak, već da angažovanjem advokata pokušate da ostvarite svoja prava.

Svakako za sve nedoumice možete nas kontaktirati preko kontakt forme ili na našim profilima na Facebook-u i Instagramu.

            U Nišu,

Adv. Aljoša R. Šmalcelj

март 17, 2024
© 2024 - Advokatska kancelarija Šmalcelj Niš
Web dizajn - WebDiz Studio
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram